Τα skills που ήταν απαραίτητα για την επιτυχία πριν 10 χρόνια, είναι πλέον διαφορετικά!

Ενώ τα hard skills φανερώνουν τις τεχνικές γνώσεις κάποιου, τα soft skills έρχονται να δείξουν το πως ενεργείς, και με την πάροδο του χρόνου οι αριθμοί δείχνουν πως η ζήτηση των δεύτερων αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς!

Οι δουλειές με υψηλή soft skills ζήτηση από το 1980-2010 μεγάλωσαν κατά 10%, ενώ οι αντίθετες μειώθηκαν κατά 3%.

Το 2016 σε μια έρευνα 93% των υπαλλήλων βρέθηκε πως τα soft skills είναι είτε σημαντικό είτε απαραίτητο στοιχείο για να προσληφθεί ένα άτομο.

Μάλιστα, 77% των επιχειρήσεων είπαν πως τα soft skills είναι εξίσου σημαντικά με τα hard skills, ενώ 20% των επιχειρήσεων είπαν πως τα soft skills είναι πιο σημαντικά.

Το 67% των managers των εταιριών θα προσλάμβαναν υποψηφίους με soft skills, ακόμη και αν τα hard skills τους δεν ήταν αναπτυγμένα.

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το Harvard University, Stanford Research Centre και Carnegie Foundation έδειξαν πως το 85% της επιτυχίας στην εργασία έρχεται από καλά ανεπτυγμένα soft skills και people skills και μόνο το 15% έρχεται από τις τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις!

Αξιοσημείωτο είναι πως το 46% των υπαλλήλων θα αποτύχουν στους πρώτους 18 μήνες και το 89% αυτών λόγω έλλειψης soft skills, καθώς το 75% της επιτυχίας εξαρτάται από αυτά, ενώ μόνο το 25% από τις τεχνικές τους γνώσεις.

Λίγο πιο συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι προσλήψεων ζητάνε από τους υποψήφιους:

73% αξιοπιστία

72% θετικότητα

66% αυτο-κινητοποίηση

60% ομαδικότητα

57% αυθεντικότητα και οργανωτικότητα

56% αποτελεσματική επικοινωνία

51% ευελιξία

46% αυτοπεποίθηση

Τα στατιστικά αυτά έρχονται να μας αποδείξουν την ήδη γνωστή σε όλους σημασία των soft skills καθώς και την αυξημένη ζήτηση τους. Στο επόμενο βασικό ερώτημα «Είναι δυνατόν τα soft skills να διδαχτούν;» έρχεται η έρευνα του MIT να απαντήσει θετικά, αναφέροντας πως μέσα από Soft Skills Trainings η παραγωγικότητα σε μια θέση εργασίας μπορεί να βελτιωθεί στον οργανισμό αυτό.

Γι’ αυτό, λοιπόν, κυνήγησε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται για να αναπτύξεις τα soft skills σου.

Categories: STATISTICS

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *