Είναι το ζωντανό παράδειγμα των όσων θα ειπωθούν σ’ αυτήν την ημερίδα. Καθαρόαιμο oν της τεχνολογίας με PhD στη Ρομποτική, στράφηκε εξ ολοκλήρου στην ανθρωποκεντρική προσέγγισή κάθε επιχειρηματικού και επιστημονικού εγχειρήματος. Αυτό που «ελληνικά» δηλαδή αποκαλούμε soft skills και που έρχεται για να προσδώσει σε κάθε επιστήμη την προστιθέμενη αξία και τον ουσιαστικότερο σκοπό. Τη σύνδεση δηλαδή με τον άνθρωπο. Η επιστήμη δεν είναι αυτοσκοπός, είναι και θα πρέπει να είναι το μέσον για να φτάνουμε στη διευκόλυνση, τη βελτίωση και την απογείωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Τα soft skills είναι απαραίτητα και πολύτιμα όχι μόνο για την επαγγελματική ανέλιξη κάθε φοιτητή, αλλά για κάθε έκφανση της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής του υπόστασης. Είναι τα εργαλεία που θα τον κάνουν καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο φίλο, καλύτερο συνάνθρωπο και εν γένει καλύτερο ΑΝΘΡΩΠΟ. Στην ομιλία του Γιάννη Καλογεράκη θα δούμε με ζωντανό, γλαφυρό και επικοινωνιακό τρόπο, το πώς θα γυαλίσουμε αυτές τις τόσο απαραίτητες νοημοσύνες (EQ, SQ, CQ).