Κατέχει τη θέση του HR Business Partner στην PwC και τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται ενεργά με κομμάτια learning and development ανθρώπινου δυναμικού. Μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της αποτελεί η ενδυνάμωση και η καθοδήγηση -μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες- νέων αλλά και έμπειρων επαγγελματιών στην επίτευξη των στόχων καριέρας τους.