Είναι φοιτήτρια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εργάζεται στο Shipping Intelligence τμήμα του The Signal Group που εισάγει την τεχνολογία στο χώρο της ναυτιλίας.

Από το 2015, δραστηριοποιείται ενεργά στην EESTEC έχοντας υπάρξει Υπεύθυνη Οικονομικών στην Αθήνα καθώς και Project Leader ευρωπαϊκού διαγωνισμού τεχνολογίας. Τα τελευταία 2 χρόνια, αποτελεί Soft Skills Trainer σχεδιάζοντας και παραδίδοντας εξατομικευμένα sessions μη τυπικής μάθησης σε φοιτητές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανεπιστήμια της Ευρώπη