Το ταξίδι μου ως Trainer ξεκίνησε στο 9o Training for Trainers (T4T) στο Βουκουρέστι το 2017. Από τότε παραδίδω training sessions σε Soft Skills και Organizational Management θέματα κυρίως στα μέλη της EESTEC τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα training αυτά ξεπερνούν τις 250 ώρες και περιλαμβάνουν ποικίλες θεματολογίες. Έχω συμμετάσχει σε πολλαπλά training events ως Soft Skills Trainer όπως τα δύο τελευταία Τ4Τ events, Soft Skills Academies και άλλα events στην Αθήνα και γενικότερα και στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερό μου κίνητρο είναι πάντοτε οι άνθρωποι και η προσωπική εξέλιξη αυτών. Μέσα από αυτό το ταξίδι έχω μάθει πολλά και έχω αναπτύξει δεξιότητες που με φέρνουν πλέον στο SSA Athens 2019 προκειμένου να μεταδώσω οποιαδήποτε γνώση έχω και να ανακαλύψουμε μαζί τον κόσμο των soft skills.