Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης / συζήτησης θα επιχειρηθεί η από κοινού διερεύνηση τόσο του πραγματικού νοήματος των πολυσυζητημένων όρων ‘Ανθρώπινο Δυναμικό’ και ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’, όσο και της δυνατότητας αλλά και των χαρακτηριστικών της ανάπτυξης αυτής και της σημασίας της για τη ζωή και την εύρυθμη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνικών συστημάτων, όπως οργανώσεων και επιχειρήσεων κάθε είδους. Η προσέγγιση θα λάβει υπ’ όψη της τα ευρήματα και τα συμπεράσματα σύγχρονων και παλαιότερων επιστημονικών ερευνών ποικίλων κλάδων, όπως φυσικής, βιολογίας, νευρο-φυσιολογίας, ανθρωπολογίας, θεωρίας επιχειρήσεων αλλά και της σύγχρονης ψυχολογίας, κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας. Η κεντρική εστίαση θα είναι στην ύπαρξη ή όχι ρεαλιστικής δυνατότητας αλλά και προϋποθέσεων ουσιαστικής εναρμόνισης του ανθρώπου με τον κόσμο γύρω και μέσα του ή, όπως διατυπώνεται από τη θεωρία ‘χαοταξικών’ συστημάτων, στη δυνατότητα δημουργικής συν-εξέλιξής του με το ευρύτερο οικοσύστημα μέσα στο οποίο γεννιέται, ζει, δραστηριοποιείται και του οποίου αποτελεί σημαντικό προϊόν και υποσύνολο.